Basics Of En Elektriker

Selv om belønningen er flere, kommer de med ansvar for sikkerheten til publikum og elektrikeren. En person som ønsker å være elektriker, bør være villig til å overholde kodene, samt sikkerhetsregler som er opprettet for å beskytte offentligheten. På samme måte må man ha en bred forståelse av ansvaret for en elektriker, så vel som arbeidskonteksten.

Stillingsbeskrivelse

En elektriker gir reparasjon av elektrisk utstyr til bedrifter og boliger. Han er ansvarlig for å sette opp og vedlikeholde sikringer, stikkontakter og andre deler som er involvert i strømmen av strøm. En elektriker kan spesialisere seg i konstruksjon eller vedlikehold http://boligmiljø.no. Han må kunne studere blåtrykk og vedlikeholde information-, video- og stemmekabel. Firmaer ansetter ofte elektrikere til å foreta installasjon av elektrisk utstyr. Vanligvis bruker de begge kraftverktøy som sag og øvelser og håndverktøy som cable strippere, tanger og skruetrekkere.

Forsiktighet

Elektrisitet kan være livstruende hvis ikke kanalisert eller håndtert riktig. Den mest skadelige fare en elektriker kan støte på er elektrisk støt, noe som til tider kan føre til død. Andre arbeidsfare inkluderer faller når man klatrer stillas og stiger eller skader fra kutt mens guy bruker skarpe verktøy som kniver eller sagger. En elektriker må overholde sikkerhetsregler knyttet til arbeid med elektrisitet. På samme måte er han ansvarlig for å yte offentlig sikkerhet ved å følge forskrifter eller koder som er satt på plass med hensyn til elektriske apparater og elektrisitet. Det er nødvendig in elektrikere følger statlige, lokale koder samt nasjonale elektriske koder.

Typer av elektrikere

Elektrikere er av tre hovedtyper nemlig fabrikk, vedlikehold og konstruksjon. Normalt konsentrerer en elektriker kun på ett stort område, men noen funksjon i både vedlikeholds- og anleggsfeltet. Byggelektronik setter opp kablingssystemer til nye konstruksjoner som fabrikker, bedrifter og boliger. De setter også opp stikkontakter, bryterbokser og andre elektriske systemkomponenter. På den annen side har vedlikeholdselektikere ansvaret for reparasjon, bytte og inspeksjon av ledningsnett. Oppgavene innebærer feilsøking for elektriske feil, erstatning av defekte ledninger eller andre komponenter som lysbrytere, stikkontakter og bryterbokser. Fabrikkelektriker feilsøker, installerer og gjennomfører vedlikeholdsoppgaver på motorer, industrirobotter, elektriske generatorer og kontroller på maskiner.

Opplæringsbehov

For å bli elektriker må du registrere deg i et læringsprogram. Programmet kombinerer opplæring med klasserom beneath oppsyn av kvalifiserte elektrikere. For å registrere seg I et slikt app, bør du ha et GED eller videregående diplom. I tillegg må du være minst 18 år. Vanligvis varer disse lærerprogrammene i fire år. De inkluderer 144 timer og 2000 timer klasserominstruksjon og opplæring på jobb hvert år.

Profesjonelle krav

De fleste kommuner og stater trenger lisensierte elektrikere. For å få en lisens, må man bestå en eksamen som tester nasjonale elektriske koden, lokalbygging og elektriske koder og kunnskap om elektrisk teori. En elektriker skal ha øyehåndskoordinasjon og god manuell fingerfrekvens. Han må også ha en god følelse av balanse så vel som være fysisk egnet. Siden en elektriker skal kunne kjenne igjen ledninger etter farge, er det viktig å ha en fargesyn. For å lykkes også i denne karrieren må man ha visse personlige egenskaper eller myke ferdigheter. Sterke feilsøkingskompetanse gjør det mulig for elektrikeren å finne ut hovedårsaken til elektriske problemer og hvor godt det er å fikse dem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *